Mladomanželskú pôžičku môže získať viac žiadateľov ako doposiaľ

Mladomanželskú pôžičku môže získať viac žiadateľov ako doposiaľ

Štátny fond rozvoja bývania prišiel s možnosťou mladomanželských pôžičiek, ktoré mali v minulosti veľmi dobrú odozvu. Novela zákona s miernejšími podmienkami pre žiadateľov sa dostala do druhého čítania.

V pôvodných podmienkach mohli o mladomanželskú pôžičku požiadať manželia, ktorí majú vek do 35 rokov a sú manželmi najviac jeden rok. Vďaka miernejším podmienkam budú môcť o mladomanželskú pôžičku žiadať aj manželia bez ohľadu na vek s podmienkou, že ich manželstvo trvá najviac tri roky.

Mladomanželské pôžičky už sú zavedené v praxi, no na základe odozvy a doterajších skúseností sa poslanci rozhodli zmierniť a zmeniť podmienky tak, aby rozšírili okruh možných žiadateľov o mladomanželskú pôžičku. Vďaka tomuto sa tak pôžička pre mladomanželov môže stať dobrým štartom pre bývanie mladých rodín.

Poslanci zvažujú aj úpravu maximálnej výšky príjmovej hranice žiadateľov. V súčasnosti môžu mladomanželskú pôžičku získať len tí žiadatelia, ktorí okrem súčasných podmienok spĺňajú aj súčasnú príjmovú hranicu. Mesačný príjem žiadateľa, respektíve žiadateľov - mladomanželov, nesmie prekročiť štvornásobok sumy životného minima, vypočítaného pre žiadateľov. Poslanci navrhujú zvýšenie maximálnej hranice na päťnásobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľov. Návrh na túto zmenu opäť vychádza z doterajších skúseností a odozvy na mladomanželské pôžičky.

Peter Ukázkový
Autor: Peter Ukázkový

Sem si vyplňte text o mne. Môžete sa inšpirovať textom nižšie. Text na túto stránku si môžete zmeniť v administrácii v záložke "Profil".

Ako poradca pracujem od roku 2008. Prieskumy ukazujú, že až 80% ľudí sa v priebehu života stretne s určitými finančnými problémami. Asi Vás teraz prekvapí, že vo väčšine prípadov nie je problém v tom, že by ľudia málo zarábali, ale chyba je v zlom zaobchádzaní a hospodárení s peniazmi.

Tento web Vám pomôže vyznať sa v zložitom svete finančných produktov. Stačí si prečítať niekoľko článkov na tomto webe a uvidíte, že základný prehľad sa Vám dostane pod kožu veľmi rýchlo. Žiadny "finančný poradca" potom nebude mať šancu Vás akokoľvek obalamutiť. Profesia finančného poradenstva v SR utrpela mnoho škrabancov.

Hlavnou príčinou je najmä jej nedostatočná regulácia. Tejto profesii sa v dnešnej dobe venuje celá rada rádoby "odborníkov", ktorí vedome či z neznalosti predávajú nevhodné alebo zle nastavené finančné produkty. Pýtate sa ako sa brániť? Posudzujte svojho poradcu podľa toho, ako premýšľa o Vašich peniazoch. V praxi je samozrejme veľmi ťažké toto zistiť vopred, ale práve kvôli tomu je tu tento web. Všetky rady a odporúčania, ktoré tu nájdete, sú vyskúšané v praxi a majú svoj základ v logickom premýšľaní o živote a peniazoch.

Ak ste dočítali až sem, máte môj obdiv a ďakujem Vám. Pokiaľ Vás čokoľvek ďalšieho zaujíma, využite kontaktov na tomto webe. Rád sa s Vami stretnem pri káve.