Od septembra čakajú podnikateľov ďalšie zmeny. Dostanú Prvú pomoc od štátu?

Od septembra čakajú podnikateľov ďalšie zmeny. Dostanú Prvú pomoc od štátu?

Od septembra prichádzajú ďalšie zmeny pre firmy a podnikateľov. Upravenie podmienok vyplácania príspevkov prvej pomoci príde už čoskoro. Prvá pomoc sa bude vyplácať za mesiac júl 2021 bez akýchkoľvek zmien, no za august už prvá pomoc vyplatená nebude.

Od septembra do decembra 2021 bude Prvá pomoc opäť vyplácaná, pre podporu udržania zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, výnimočnej situácie alebo núdzového stavu bude vyplácanie pôvodnej schémy Prvá pomoc. Pokiaľ sa epidemiologická situácia na Slovensku zhorší, vláda môže uznesením prijať stanovenie vyplácania vyšších príspevkov typu Prvá pomoc + alebo Prvá pomoc ++. Táto podpora závisí od aktuálneho stavu platnosti Covid automatu na Slovensku.

Momentálna situácia však nenaznačuje výrazné zmeny a v pláne je vyplácanie len dávky Prvej pomoci. Tá slúži najmä pre zamestnávateľov aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré musia v dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie výrazne obmedziť svoju činnosť, prípadne ju úplne pozastaviť. Taktiež táto pomoc prináleží podnikateľom alebo samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým klesla tržba minimálne o 20 percent, prípadne museli svoje prevádzky úplne zatvoriť. Okrem iného Prvá pomoc slúži aj pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, pokiaľ nemajú príjem z podnikania.

Podľa opatrenia číslo 1 Prvá pomoc znamená preplatenie 80% hrubej mzdy najviac vo výške 1100 eur pre zamestnanca, ktorý nemôže vykonávať svoju prácu z dôvodu prekážky u zamestnávateľa. V praxi to znamená, že zamestnávateľ dostáva financie od štátu na mzdu zamestnaca, ktorému nedokáže prideliť prácu z dôvodov protipandemických opatrení, ktoré mu neumožňujú prevádzkovať svoju činnosť.

Podľa opatrenia čislo 2 dostáva Prvú pomoc samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej pokles tržieb bol minimálne 20 percent. Táto podpora sa delí na niekoľko častí, pričom poklesom priamo úmerne rastie výška prvej pomoci. Maximálna výška Prvej pomoci pri poklese nad 80% je 540 eur.

Podľa opatrenia číslo 3 dostanú príspevok zamestnávatelia, ktorí udržia pre zamestnanca pracovné miesto počas trvania mimoriadnej situácie po dobu jedného mesiaca a dva mesiace po jej ukončení. Maximálna výška pomoci je 880 eur alebo 80% hrubej mzdy pre zamestnanca. 

Podľa opatrenia číslo 4 dostanú príspevok vo výške 210 eur samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré obmedzili alebo prerušili svoju činnosť a nevznikli im povinnosti nemocenského alebo dôchodkového poistenia, prípadne nečerpajú odvodové prázdniny. Tento príspevok môže poberať aj jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným.

Veríme však, že epidemiologická situácia na Slovensku sa nezhorší natoľko, aby bolo potrebné čerpať Prvú pomoc + alebo Prvú pomoc ++. Každopádne na súčasnú situáciu podľa prognóz je štát momentálne pripravený.

Peter Ukázkový
Autor: Peter Ukázkový

Sem si vyplňte text o mne. Môžete sa inšpirovať textom nižšie. Text na túto stránku si môžete zmeniť v administrácii v záložke "Profil".

Ako poradca pracujem od roku 2008. Prieskumy ukazujú, že až 80% ľudí sa v priebehu života stretne s určitými finančnými problémami. Asi Vás teraz prekvapí, že vo väčšine prípadov nie je problém v tom, že by ľudia málo zarábali, ale chyba je v zlom zaobchádzaní a hospodárení s peniazmi.

Tento web Vám pomôže vyznať sa v zložitom svete finančných produktov. Stačí si prečítať niekoľko článkov na tomto webe a uvidíte, že základný prehľad sa Vám dostane pod kožu veľmi rýchlo. Žiadny "finančný poradca" potom nebude mať šancu Vás akokoľvek obalamutiť. Profesia finančného poradenstva v SR utrpela mnoho škrabancov.

Hlavnou príčinou je najmä jej nedostatočná regulácia. Tejto profesii sa v dnešnej dobe venuje celá rada rádoby "odborníkov", ktorí vedome či z neznalosti predávajú nevhodné alebo zle nastavené finančné produkty. Pýtate sa ako sa brániť? Posudzujte svojho poradcu podľa toho, ako premýšľa o Vašich peniazoch. V praxi je samozrejme veľmi ťažké toto zistiť vopred, ale práve kvôli tomu je tu tento web. Všetky rady a odporúčania, ktoré tu nájdete, sú vyskúšané v praxi a majú svoj základ v logickom premýšľaní o živote a peniazoch.

Ak ste dočítali až sem, máte môj obdiv a ďakujem Vám. Pokiaľ Vás čokoľvek ďalšieho zaujíma, využite kontaktov na tomto webe. Rád sa s Vami stretnem pri káve.