Potrebujete liečbu v zahraničí? Poisťovňa vám ju môže preplatiť

Potrebujete liečbu v zahraničí? Poisťovňa vám ju môže preplatiť

Pokiaľ cestujete na dovolenku do zahraničia, nutnosťou každej cesty je určite cestovné poistenie. V zahraničí sa môžu liečebné náklady vyšplhať do stoviek až tisícov eur, preto je dobré sa pred cestou poistiť. V niektorých prípadoch vám môže stačiť aj Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám rovnako, ako cestovné poistenie, môže pomôcť pri úhrade nákladov na akútnu liečbu v zahraničí. Čo však v prípade, že je vaša liečba v zahraničí plánovaná? Budete musieť navštíviť zdravotnú poisťovňu.

 

Podajte si žiadosť

Ak si vaša situácia vyžaduje liečbu, ktorá na Slovensku nie je dostupná, môžete požiadať vašu zdravotnú poisťovňu o preplatenie liečby. Pokiaľ bude liečba vrámci krajín Európskej únie, nie je potrebné mať predchádzajúci súhlas na úhradu liečby od poisťovne. Iné je, ak sa bude liečba realizovať v krajinách mimo Európskej únie. Tu je potrebné potvrdenie o tom, že liečba nie je možná v žiadnej krajine Európskej únie a musí byť udelený súhlas zdravotnej poisťovne, v prípade, že chcete aby bola vaša liečba preplatená.

 

Dôležitý je lekár

Hoci si o zahraničnú liečbu u zdravotnej poisťovne môžete požiadať, dôležité je, aby bola schválená aj odborným špecializovaným lekárom, ktorý naozaj preukáže, že daná liečba nie je dostupná na Slovensku. Podobne je to aj s liečbou mimo Európskej únie. Postup schvaľovania plánovanej zahraničnej liečby je určený zákonom, ktorý hovorí o nároku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poisťovňou. Postup by mali mať poisťovne zverejnený na svojich webových stránkach spolu so všetkými potrebnými dokumentmi k žiadosti.

 

Aké dokumenty sú potrebné?

V prvom rade je potrebné vyplniť “Žiadosť o udelenie súhlasu”, v ktorej musí byť lekárom zdôvodnená potreba plánovanej liečebnej starostlivosti v zahraničí. Taktiež je potrebné priložiť potvrdenie zdravotnej indikácie, výpočet predbežných nákladov na liečbu od lekára v zahraničí a potvrdenie o možnosti prijatia pacienta v zahraničí. Okrem iného je potrebné priložiť k žiadosti aj zdravotnú dokumentáciu liečby vzhľadom na diagnózu a informovaný súhlas pacienta o možnej finančnej spoluúčasti. Po podaní všetkých dokumentov spolu so žiadosťou má poisťovňa 15 pracovných dní na vydanie rozhodnutia o možnosti úhrady liečby v zahraničí. Pokiaľ bude žiadosť zamietnutá, poistený má možnosť sa voči rozhodnutiu odvolať do 20 dní odo dňa doručenia.

Dôležité je, aby ste žiadosť podali ešte pred vycestovaním, nakoľko tento proces trvá určitý čas a potrebné náležitosti si musíte vybaviť vopred.

Peter Ukázkový
Autor: Peter Ukázkový

Sem si vyplňte text o mne. Môžete sa inšpirovať textom nižšie. Text na túto stránku si môžete zmeniť v administrácii v záložke "Profil".

Ako poradca pracujem od roku 2008. Prieskumy ukazujú, že až 80% ľudí sa v priebehu života stretne s určitými finančnými problémami. Asi Vás teraz prekvapí, že vo väčšine prípadov nie je problém v tom, že by ľudia málo zarábali, ale chyba je v zlom zaobchádzaní a hospodárení s peniazmi.

Tento web Vám pomôže vyznať sa v zložitom svete finančných produktov. Stačí si prečítať niekoľko článkov na tomto webe a uvidíte, že základný prehľad sa Vám dostane pod kožu veľmi rýchlo. Žiadny "finančný poradca" potom nebude mať šancu Vás akokoľvek obalamutiť. Profesia finančného poradenstva v SR utrpela mnoho škrabancov.

Hlavnou príčinou je najmä jej nedostatočná regulácia. Tejto profesii sa v dnešnej dobe venuje celá rada rádoby "odborníkov", ktorí vedome či z neznalosti predávajú nevhodné alebo zle nastavené finančné produkty. Pýtate sa ako sa brániť? Posudzujte svojho poradcu podľa toho, ako premýšľa o Vašich peniazoch. V praxi je samozrejme veľmi ťažké toto zistiť vopred, ale práve kvôli tomu je tu tento web. Všetky rady a odporúčania, ktoré tu nájdete, sú vyskúšané v praxi a majú svoj základ v logickom premýšľaní o živote a peniazoch.

Ak ste dočítali až sem, máte môj obdiv a ďakujem Vám. Pokiaľ Vás čokoľvek ďalšieho zaujíma, využite kontaktov na tomto webe. Rád sa s Vami stretnem pri káve.