Pracujete v zahraničí? Po novom vybavíte takmer všetko elektronicky

Pracujete v zahraničí? Po novom vybavíte takmer všetko elektronicky

Pokiaľ pôsobíte v zahraničí, máte tam prácu alebo podnikanie, návštevy Slovenska sa okrem stretnutia s rodinou väčšinou nezaobídu bez návštevy nejakých úradov či lekárov. Sociálna poisťovňa to po novom trochu uľahčí a vybavovanie byrokratických záležitostí sa dostane do elektronickej formy.

Doklady vybavíte aj na diaľku

Nový informačný systém, ktorý Sociálna poisťovňa predstavila, umožňuje medzinárodnú výmenu údajov. Vďaka špeciálne zabezpečenej sieti, ktorú spravuje Európska komisia, tak bude možná rýchla a bezpečná výmena informácií o sociálnom zabezpečení v Európskej únii. V praxi to znamená, že ľudia, ktorí pracujú v zahraničí, budú mať zabezpečené rýchlejšie dokladovanie, vyplácanie sociálnych dávok či priznávanie a zároveň ich to odbremení od množstva byrokracie.

Získavanie sociálnych dávok bude jednoduchšie

EESSI (Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení) poskytuje možnosť overiť zahraničným inštitúciám, či má zamestnanec platný formulár PD A1, ktorý je možné vybaviť prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Tento medzinárodný formulár je totiž potrebný pri pohybe zamestnancov za prácou do zahraničia, nakoľko je nutné overiť jeho platnosť, na aké obdobie a akým zákonom občan podlieha, teda v akej krajine vykonáva svoje podnikanie alebo pracovnú činnosť.

Pokiaľ potrebuje občan žijúci v zahraničí riešiť nemocenskú dávku alebo export dávky v nezamestnanosti (poberanie dávky z inej krajiny, v akej pôsobí), bude im to značne uľahčené. Vďaka novému informačnému systému si Sociálna poisťovňa dokáže vyžiadať obdobia nemocenského poistenia v inom štáte bez potreby dodatočného dokladania rôznych formulárov a potvrdení od občanov.

Koľko krajín je zapojených?

V EESSI si momentálne dokáže Sociálna poisťovňa vymieňať údaje cez štandardizované elektronické dokumenty s 26 členskými štátmi Európskej únie, ktoré poskytujú údaje o pracujúcom občanovi. Okrem toho sa tu nachádzajú aj Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Peter Ukázkový
Autor: Peter Ukázkový

Sem si vyplňte text o mne. Môžete sa inšpirovať textom nižšie. Text na túto stránku si môžete zmeniť v administrácii v záložke "Profil".

Ako poradca pracujem od roku 2008. Prieskumy ukazujú, že až 80% ľudí sa v priebehu života stretne s určitými finančnými problémami. Asi Vás teraz prekvapí, že vo väčšine prípadov nie je problém v tom, že by ľudia málo zarábali, ale chyba je v zlom zaobchádzaní a hospodárení s peniazmi.

Tento web Vám pomôže vyznať sa v zložitom svete finančných produktov. Stačí si prečítať niekoľko článkov na tomto webe a uvidíte, že základný prehľad sa Vám dostane pod kožu veľmi rýchlo. Žiadny "finančný poradca" potom nebude mať šancu Vás akokoľvek obalamutiť. Profesia finančného poradenstva v SR utrpela mnoho škrabancov.

Hlavnou príčinou je najmä jej nedostatočná regulácia. Tejto profesii sa v dnešnej dobe venuje celá rada rádoby "odborníkov", ktorí vedome či z neznalosti predávajú nevhodné alebo zle nastavené finančné produkty. Pýtate sa ako sa brániť? Posudzujte svojho poradcu podľa toho, ako premýšľa o Vašich peniazoch. V praxi je samozrejme veľmi ťažké toto zistiť vopred, ale práve kvôli tomu je tu tento web. Všetky rady a odporúčania, ktoré tu nájdete, sú vyskúšané v praxi a majú svoj základ v logickom premýšľaní o živote a peniazoch.

Ak ste dočítali až sem, máte môj obdiv a ďakujem Vám. Pokiaľ Vás čokoľvek ďalšieho zaujíma, využite kontaktov na tomto webe. Rád sa s Vami stretnem pri káve.