Životné poistenie pre ženy? Novinka na trhu môže byť zaujímavá

Životné poistenie pre ženy? Novinka na trhu môže byť zaujímavá

Krok s dobou sa snažia udržať aj poisťovne a na trh sa dostalo zaujímavé životné poistenie špeciálne vytvorené pre ženy. Vyplýva z potrieb krytia špeciálnych ohrození určitej skupiny, ktoré štandardné životné poistenie nepokrýva a inovatívne riešenie je zaujímavým produktom. 

Životné poistenie pre ženy kryje situácie, ktoré môžu nastať práve u žien. Ide napríklad o tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie, taktiež rôzne ženské ochorenia a operácie či narodenie dieťaťa s vrodenou chybou. Životné poistenie pre ženy kryje tieto komplikácie a pri každej z nich má poistená nárok na opakované poistné plnenie. Nadštandardné poistné krytie tak môže byť pre ženy veľkou výhodou, najmä v prípadoch, že existuje predispozícia na niektorý z vyššie spomenutých problémov.

Komplikácie počas tehotenstva sú jednou z najčastejších príčin poistných udalostí práve u žien už dlhodobo. Neočakávané problémy ako komplikované tehotenstvo či pôrod, tak vďaka inovatívnej možnosti životného poistenia pre ženy môžu byť zvládnuté jednoduchšie, práve po finančnej stránke. Patria sem napríklad problémy ako akútny cisársky rez, eklampsia, ruptúra maternice, popôrodná depresia a podobne, ktoré ženám komplikujú následné bežné fungovanie. Minulý rok tvorili dokonca komplikácie počas tehotenstva až štvrtú najčastejšiu príčinu poistných udalostí žien.

Špeciálne krytie je určené aj pre narodenie detí s vrodenou chybou, nakoľko následná liečba je zväčša finančne aj časovo veľmi náročná. Toto poistné krytie sa vzťahuje na vrodené chyby srdca, obličiek, metabolické poruchy, Downov syndróm a podobne. Pri veľmi vážnych zdravotných komplikáciách dieťaťa je možné vyplatenie až trojnásobku poistnej sumy, ktorá môže pomôcť či už financovať liečbu alebo nahradiť príjem rodiča, ktorý sa podieľa na dlhodobej starostlivosti o dieťa.

Životné poistenie pre ženy pomáha kryť aj operácie, ktoré sú spojené práve s tehotenstvom či pôrodom. Toto krytie slúži napríklad pre potreby zaplatenia rekonštrukcie jaziev či operácií diastázy po pôrode, no zahŕňa aj zákroky, ktoré pomáhajú ženám cítiť sa opäť plnohodnotne. Tu môžeme zaradiť napríklad rekonštrukciu častí tela po úrazoch, nádoroch, masketómií, liečbu endometriózy, operáciu panvového dna a podobne. Poistenie závažných ochorení s dvojnásobným poistným plnením je dobrou voľbou pre typické ženské formy rakoviny a hospitalizáciu, ako je napríklad rakovina prsníka, krčka maternice, vaječníkov a podobne.

Táto novinka v podobe životného poistenia pre ženy môže byť veľmi dobrou voľbou pre tie, ktoré majú predispozície na zdravotné komplikácie alebo sa chcú ubezpečiť, že keby takéto komplikácie nastali, majú zábezpeku.

Peter Ukázkový
Autor: Peter Ukázkový

Sem si vyplňte text o mne. Môžete sa inšpirovať textom nižšie. Text na túto stránku si môžete zmeniť v administrácii v záložke "Profil".

Ako poradca pracujem od roku 2008. Prieskumy ukazujú, že až 80% ľudí sa v priebehu života stretne s určitými finančnými problémami. Asi Vás teraz prekvapí, že vo väčšine prípadov nie je problém v tom, že by ľudia málo zarábali, ale chyba je v zlom zaobchádzaní a hospodárení s peniazmi.

Tento web Vám pomôže vyznať sa v zložitom svete finančných produktov. Stačí si prečítať niekoľko článkov na tomto webe a uvidíte, že základný prehľad sa Vám dostane pod kožu veľmi rýchlo. Žiadny "finančný poradca" potom nebude mať šancu Vás akokoľvek obalamutiť. Profesia finančného poradenstva v SR utrpela mnoho škrabancov.

Hlavnou príčinou je najmä jej nedostatočná regulácia. Tejto profesii sa v dnešnej dobe venuje celá rada rádoby "odborníkov", ktorí vedome či z neznalosti predávajú nevhodné alebo zle nastavené finančné produkty. Pýtate sa ako sa brániť? Posudzujte svojho poradcu podľa toho, ako premýšľa o Vašich peniazoch. V praxi je samozrejme veľmi ťažké toto zistiť vopred, ale práve kvôli tomu je tu tento web. Všetky rady a odporúčania, ktoré tu nájdete, sú vyskúšané v praxi a majú svoj základ v logickom premýšľaní o živote a peniazoch.

Ak ste dočítali až sem, máte môj obdiv a ďakujem Vám. Pokiaľ Vás čokoľvek ďalšieho zaujíma, využite kontaktov na tomto webe. Rád sa s Vami stretnem pri káve.